Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (mikrobusu), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (mikrobusu), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.

Wyjaśnienie treści SIWZ przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (mikrobusu), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (mikrobusu), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.

Strona główna | Warunki mieszkaniowe | Galeria zdjęć | Przetargi | Kontakt

Projekt www.e-monki.pl, prawa autorskie i wykonanie DPS Mońki