DPS/343/1/12                   Mońki, 02.02.2012 r.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dom Pomocy Społecznej w Mońkach zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, że w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowego samochodu 9 – osobowego (mikrobusu) specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę wybrano

 

Z.P.U.P. ENERGOZAM Sp. z o. o.

ul. Zagłoby 5

22 – 400 Zamość

 

 

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 punktów w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą
w tym postępowaniu .

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ważnych ofert.

 

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa (firma)

Adres

Liczba punktów

1

Z.P.U.P. ENERGOZAM Sp. z o.o.

ul. Zagłoby 5

22 – 400 Zamość

100

2

PRZYGUCCY INTER-CAR Sp. z o.o.

ul. Przybyszewskiego 176/178

93 – 120 Łódź

98

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne

MOTOZBYT Sp. z o.o.

ul. Poleska 61

15 – 467 Białystok

88

4

ZIMNY Autoryzowany Dealer Volkswagena

ul. Wojska Polskiego 102

97 – 300 Piotrków Trybunalski

76

5

SIEŃKO I SYN Sp. z o.o.

ul. W. Wysockiego 65

15 – 168 Białystok

67

 

 

 

Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.


ZAŁĄCZNIKI:
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Strona główna | Warunki mieszkaniowe | Galeria zdjęć | Przetargi | Kontakt

Projekt www.e-monki.pl, prawa autorskie i wykonanie DPS Mońki