DPS/343/1/12;                                                                                           Mońki, 27.01.2012 r.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAW związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, wyjaśniam, co następuje:


Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od momentu podpisania umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wskazanego w zapytaniu terminu realizacji zamówienia.


Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści samochód w białym kolorze nadwozia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza samochodu w białym kolorze nadwozia.


Pytanie nr 3:
W jakiej formie mają być drzwi tylne? Klapy podnoszonej do góry czy drzwi otwieranych na boki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyłącznie drzwi tylne otwierane na boki.


Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuści samochód z materiałową tapicerką foteli?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza samochód z siedzeniami z obiciem wykonanym z tapicerki materiałowej.


Pytanie nr 5:
Ile osób razem z kierowcą powinien mieć możliwość przewiezienia samochód jeśli jednocześnie będzie przewożona osoba na wózku inwalidzkim – czy ma to być 7 czy 9 osób łącznie z kierowcą i osobą na wózku inwalidzkim?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza samochód z możliwością przewiezienia 9 osób łącznie
z kierowcą i osobą na wózku inwalidzkim.


Pytanie nr 6:
Czy zamawiający dopuszcza siedzenia z obiciami tekstylnymi z boczkami ze sztucznej skóry?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza siedzenia z obiciami tekstylnymi z boczkami ze sztucznej skóry.


Dom Pomocy Społecznej w Mońkach, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, wprowadza następujące zmiany w SIWZ:

Zmienia się treść w punkcie 3.2.2. SIWZ w akapicie dotyczącym wyposażenia kabiny
i nadaje się mu nową treść:
zapis: „Kabina wyposażona w parę przednich drzwi (lewe kierowcy i prawe pasażerskie
w rzędzie kierowcy), min. jedne drzwi boczne przestrzeni pasażerskiej przesuwane, drzwi tylne. Wszystkie drzwi muszą być przeszklone w górnej części”.
zmienia się na: „Kabina wyposażona w parę przednich drzwi (lewe kierowcy i prawe pasażerskie w rzędzie kierowcy), min. jedne drzwi boczne przestrzeni pasażerskiej przesuwane, drzwi tylne otwierane na boki. Wszystkie drzwi muszą być przeszklone
w górnej części”.

Zmienia się treść w punkcie 3.2.2. SIWZ w akapicie dotyczącym obicia siedzeń i nadaje
się mu nową treść:
zapis: „Siedzenia z obiciem welurowym lub skórzanym dopuszcza się również wyposażenie siedzeń w obicie mieszane welurowo-skórzane”
zmienia się na: „Siedzenia z obiciem welurowym lub skórzanym dopuszcza się również wyposażenie siedzeń w obicie mieszane welurowo-skórzane, obicie z tapicerki materiałowej oraz obicie tekstylne z boczkami ze sztucznej skóry”.
Wprowadzone zmiany stosuje się odpowiednio do załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informuję również, że nie ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.ZAŁĄCZNIKI:
Wyjaśnienie treści SIWZ

Strona główna | Warunki mieszkaniowe | Galeria zdjęć | Przetargi | Kontakt

Projekt www.e-monki.pl, prawa autorskie i wykonanie DPS Mońki